Best.-/mapinstell. (stilstaand beeld)

U kunt bestandsnamen instellen voor de stilstaande beelden die worden opgenomen, en mappen opgegeven waarin de opgenomen stilstaande beelden moeten worden opgeslagen.

  1. MENU → (Instellingen) → [Best.-/mapinstell.] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Bestandsnummer:
U kunt instellen hoe bestandsnummers worden toegewezen aan de stilstaande beelden.
[Serie]: De bestandsnummers beginnen niet opnieuw voor elke map.
[Terugstellen]: De bestandsnummers beginnen opnieuw voor elke map.
Bestandsnaam instel:
U kunt de eerste drie tekens van de bestandsnaam opgeven.
OPN.-map kiezen:
U kunt de map selecteren waarin de beelden worden opgeslagen wanneer [Mapnaam] is ingesteld op [Standaardform.].
Nieuwe map:
Een nieuwe map wordt aangemaakt om de stilstaande beelden in op te slaan. Er wordt een nieuwe map aangemaakt met het nummer van de voorgaande map + 1.
Mapnaam:
U kunt instellen hoe mapnamen worden toegewezen.
[Standaardform.]: Mappen krijgen als naam "mapnummer + MSDCF".
Bijvoorbeeld: 100MSDCF
[Datumformaat]: Mappen krijgen als naam "mapnummer + Y (het laatste cijfer van het jaar)/mm/dd".
Voorbeeld: 10090405 (mapnummer: 100: datum: 04/05/2019)

Opmerking

  • U kunt alleen hoofdletters, cijfers en lage streepjes gebruiken voor [Bestandsnaam instel]. Het lage streepje mag niet gebruikt worden als eerste teken.
  • De drie tekens die zijn opgegeven bij [Bestandsnaam instel] worden alleen toegepast op bestanden die zijn opgenomen nadat de instelling is gemaakt.
  • Wanneer [Mapnaam] is ingesteld op [Datumformaat], kunt u de map waarin de bestanden worden opgeslagen niet selecteren.
  • Mogelijk wordt automatisch een nieuwe map aangemaakt als u beelden opneemt op een geheugenkaart die in een ander apparaat is gebruikt.
  • Maximaal 4.000 beelden kunnen in één map worden opgeslagen. Wanneer de capaciteit van de map is opgebruikt, wordt mogelijk automatisch een nieuwe map aangemaakt.