Bestandsinstell. (bewegende beelden)

Configureer de instellingen voor de bestandsnamen van opgenomen bewegende beelden.

  1. MENU → (Instellingen) → [Bestandsinstell.] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Bestandsnummer:
U kunt instellen hoe bestandsnummers worden toegewezen aan bewegende beelden.
[Serie]: De bestandsnummers beginnen niet opnieuw, zelfs niet nadat de geheugenkaart is verwisseld.
[Terugstellen]: Het bestandsnummer begint opnieuw nadat de geheugenkaart is verwisseld.
Reeksteller resetten:
De serieteller die wordt gebruikt begint opnieuw wanneer [Bestandsnummer] is ingesteld op [Serie].
Bestandsnaamform.:
U kunt het formaat van de bestandsnamen van bewegende beelden instellen.
[Standaard]: De bestandsnaam van de opgenomen bewegende beelden begint met "C". Bijvoorbeeld: C0001
[Titel]: De bestandsnaam van de opgenomen film wordt "Titel + Bestandsnummer".
[Datum + Titel]: De bestandsnaam van de opgenomen bewegende beelden wordt "Datum + Titel + Bestandsnummer".
[Titel + Datum]: De bestandsnaam van de opgenomen bewegende beelden wordt "Titel + Datum + Bestandsnummer".
Titelnaaminstelling.:
U kunt de titel instellen wanneer [Bestandsnaamform.] is ingesteld op [Titel], [Datum + Titel] of [Titel + Datum].

Opmerking

  • Alleen alfanumerieke tekens en symbolen kunnen worden ingevoerd bij [Titelnaaminstelling.]. Maximaal 37 tekens kunnen worden ingevoerd.
  • Titels die zijn opgegeven met [Titelnaaminstelling.] worden alleen toegepast op bewegende beelden die zijn opgenomen nadat de instelling is gemaakt.
  • [Bestandsinstell.] is niet van toepassing op bewegende beelden in het AVCHD-formaat.
  • U kunt niet instellen hoe mapnamen worden toegewezen aan bewegende beelden.
  • Als u een SDHC-geheugenkaart gebruikt, ligt [Bestandsnaamform.] vast op [Standaard].
  • Als er ongebruikte nummers zijn als gevolg van het wissen van bestanden, enz., worden deze nummers opnieuw gebruikt nadat het bestandsnummer van de bewegende beelden "9999" heeft bereikt.