Zebra-instelling

Stelt een zebrapatroon in dat wordt afgebeeld over een deel van het beeld als het helderheidsniveau van dat deel voldoet aan het IRE-niveau dat u hebt ingesteld. Gebruik dit zebrapatroon als richtlijn bij het instellen van de helderheid.

  1. MENU (Camera- instellingen2) → [Zebra-instelling] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Zebra-weergave:
Stelt in of het zebrapatroon wordt afgebeeld.
Zebra-niveau:
Stelt het helderheidsniveau van het zebrapatroon in.

Hint

  • U kunt waarden registreren om de correcte belichting of overbelichting en tevens het helderheidsniveau voor [Zebra-niveau] te controleren. De instellingen voor bevestiging van de correcte belichting en overbelichting worden in de standaardinstellingen geregistreerd in respectievelijk [Eigen1] en [Eigen2].
  • Om de correcte belichting te controleren, stelt u een standaardwaarde en het bereik voor het helderheidsniveau in. Het zebrapatroon wordt afgebeeld op gebieden die vallen binnen het bereik dat u hebt ingesteld.
  • Om de overbelichting te controleren, stelt u een minimumwaarde voor het helderheidsniveau in. Het zebrapatroon wordt afgebeeld over gebieden met een helderheidsniveau gelijk aan of hoger dan de waarde die u hebt ingesteld.

Opmerking

  • Het zebrapatroon wordt niet afgebeeld op apparaten die zijn aangesloten via HDMI.