Directe handmatige scherpstelling (DMF)

U kunt na het automatisch scherpstellen handmatig nauwkeurige aanpassingen maken waardoor u sneller kunt scherpstellen op een onderwerp dan bij handmatig scherpstellen vanaf het begin. Dit is handig in situaties zoals macro-opname.

  1. MENU (Camera- instellingen1) → [Scherpstelfunctie][D. handm. sch.].
  2. Druk de ontspanknop tot halverwege in om automatisch scherp te stellen.
  3. Houd de ontspanknop tot halverwege ingedrukt en draai daarna de besturingsring om een betere scherpstelling te krijgen.

    • Wanneer u de besturingsring draait, wordt de scherpstellingsafstand afgebeeld op het scherm.
  4. Druk de ontspanknop helemaal in om een beeld op te nemen.