Zelfontsp.(Cont.)

Neemt een bepaald aantal beelden op met behulp van de zelfontspanner nadat een bepaald aantal seconden zijn verstreken sinds op de ontspanknop is gedrukt. U kunt de beste kiezen uit meerdere opnamen.

  1. Druk op / (Transportfunctie) op het besturingswiel → [Zelfontsp.(Cont.)].
    • U kunt ook de transportfunctie instellen door MENU (Camera- instellingen1) → [Transportfunctie] te selecteren.
  2. Selecteer de gewenste functie met de rechter-/linkerkant van het besturingswiel.
  3. Stel scherp en fotografeer het onderwerp.

    De zelfontspannerlamp knippert, een pieptoon klinkt en beelden worden opgenomen nadat het ingestelde aantal seconden is verstreken. Het ingestelde aantal beelden wordt ononderbroken opgenomen.

Menu-onderdelen

Bijvoorbeeld, als [Zelfontsp.(Cont.): 10sec. 3beeld.] is geselecteerd, worden drie beelden opgenomen nadat 10 seconden zijn verstreken nadat op de ontspanknop is gedrukt.

Zelfontsp.(Cont.): 10sec. 3beeld.
Zelfontsp.(Cont.): 10sec. 5beeld.
Zelfontsp.(Cont.): 5 sec. 3 beeld.
Zelfontsp.(Cont.): 5 sec. 5 beeld.
Zelfontsp.(Cont.): 2 sec. 3 beeld.
Zelfontsp.(Cont.): 2 sec. 5 beeld.

Hint

  • Druk nogmaals op de ontspanknop of druk op / op het besturingswiel om het aftellen van de zelfontspanner te stoppen.
  • Druk op / op het besturingswiel en selecteer (Enkele opname) om de zelfontspanner te annuleren.