De besturingsring gebruiken

Door de besturingsring (A) te draaien kunt u de gewenste instellingen voor diverse opnamefuncties onmiddellijk veranderen.
U kunt veelvuldig gebruikte functies ook toewijzen aan de besturingsring door MENU (Camera- instellingen2) → [Eigen toets] of [Eigen toets][Draairing] te selecteren. U kunt ook de gewenste functies toewijzen aan de ring door "Mijn draaiknop" in te stellen bij MENU (Camera- instellingen2) → [Mijn draaikn.-instell.].

Pictogrammen en functienamen worden als volgt op het scherm aangegeven.

Bijv.:
: Stel de zoomvergroting in door de besturingsring te draaien.