FINDER/MONITOR

Stelt de methode in voor het omschakelen van de weergave tussen de zoeker en de monitor.

  1. MENU (Camera- instellingen2) → [FINDER/MONITOR] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Automatisch:
Wanneer u in de zoeker kijkt, reageert de oogsensor en wordt de weergave automatisch omgeschakeld naar de zoeker.
Zoeker(handmatig):
De monitor wordt uitgeschakeld en het beeld wordt alleen weergegeven in de zoeker.
Monitor(handmatig):
De zoeker wordt uitgeschakeld en het beeld wordt altijd weergegeven op de monitor.

Hint

  • U kunt de [FINDER/MONITOR]-functie toewijzen aan uw gewenste knop.
    MENU(Camera- instellingen2) → [Eigen toets], [Eigen toets] of [Eigen toets] → wijs [Finder/Monitor sel.] toe aan de gewenste knop.
  • Als u de weergave in de zoeker of op de monitor wilt behouden, stelt u van tevoren [FINDER/MONITOR] in op [Zoeker(handmatig)] of [Monitor(handmatig)].
    U kunt de monitor uit laten staan wanneer u tijdens het opnemen uw ogen van de zoeker haalt, door de monitor in te stellen op [Monitor uit] met de DISP-knop. Selecteer MENU → (Camera- instellingen2) → [DISP-knop][Scherm] en plaats van tevoren een vinkje in [Monitor uit].

Opmerking

  • Wanneer de zoeker omlaag is gedrukt, worden de beelden altijd weergegeven op de monitor, ongeacht de instelling van [FINDER/MONITOR].
  • Wanneer de monitor uitgetrokken is, zal de oogsensor uw naderende oog niet herkennen, zelfs niet wanneer de zoeker omhoog staat en [FINDER/MONITOR] is ingesteld op [Automatisch]. Het beeld blijft afgebeeld worden op de monitor.