Aanraakfunctie

Stelt in of de aanraakbediening op de monitor wordt ingeschakeld of niet.

  1. MENU (Instellingen) → [Aanraakfunctie] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Aan:
Schakelt de aanraakbediening in.
Uit:
Schakelt de aanraakbediening uit.