Gebruiksduur van de accu en aantal opneembare beelden

Gebruiksduur van de accu Aantal beelden
Opnemen (stilstaande beelden) Schermfunctie Ong. 260
Ong. 310 (Monitor autom. UIT (2 sec.))
Zoekerfunctie Ong. 240
Daadwerkelijk opnemen (bewegende beelden) Schermfunctie Ong. 40 min.
Zoekerfunctie Ong. 40 min.
Ononderbroken opnemen (bewegende beelden) Schermfunctie Ong. 70 min.
Zoekerfunctie Ong. 70 min.
 • De bovenstaande schattingen van de gebruiksduur van de accu en het aantal opneembare beelden zijn van toepassing wanneer de accu volledig opgeladen is. Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, kan de gebruiksduur van de accu en het aantal beelden lager zijn.
 • De gebruiksduur van de accu en het aantal opneembare beelden zijn schattingen gebaseerd op opnemen met de standaardinstellingen onder de volgende omstandigheden:
  • Gebruik van de accu bij een omgevingstemperatuur van 25 °C.
  • Bij gebruik van een Sony SDXC-geheugenkaart (U3) (los verkrijgbaar)
 • Het aantal van "Opnemen (stilstaande beelden)" is gebaseerd op de CIPA-norm en opnemen onder de volgende omstandigheden:
  (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
  • Eén beeld wordt elke 30 seconden opgenomen.
  • De camera wordt na elke tien opnamen uit- en ingeschakeld.
  • De flitser gaat eenmaal per twee beelden af.
  • De zoom wordt beurtelings gewisseld tussen de uiterste W-kant en de uiterste T-kant.
 • Het aantal minuten voor het opnemen van bewegende beelden is gebaseerd op de CIPA-norm en opnemen onder de volgende omstandigheden:
  • De beeldkwaliteit is ingesteld op XAVC S HD 60p 50M /50p 50M.
  • Daadwerkelijk opnemen (bewegende beelden): De gebruiksduur van de accu is gebaseerd op herhaaldelijk opnemen, zoomen, opnamestand-by, in-/uitschakelen, enz.
  • Ononderbroken opnemen (bewegende beelden): geen andere bedieningen dan het starten en beëindigen van de opname worden uitgevoerd.