4K-uitvoer select. (bewegende beelden)

U kunt instellen hoe bewegende beelden moeten worden opgenomen en HDMI moet worden uitgevoerd wanneer uw camera is aangesloten op een 4K-compatibel extern opname-/weergaveapparaat, enz.

 1. Zet de functiekeuzeknop in de stand (bewegende beelden).
 2. Sluit de camera met behulp van een HDMI-kabel aan op het gewenste apparaat.
 3. MENU (Instellingen) → [4K-uitvoer select.] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Geheug.kaart+HDMI:
Voert gelijktijdig uit naar het externe opname-/weergaveapparaat en neemt op op de geheugenkaart van de camera.
Enkel HDMI(30p):
Voert bewegende beelden in het 4K-formaat uit in 30p naar het externe opname-/weergaveapparaat zonder op te nemen op de geheugenkaart van de camera.
Enkel HDMI(24p):
Voert bewegende beelden in het 4K-formaat uit in 24p naar het externe opname-/weergaveapparaat zonder op te nemen op de geheugenkaart van de camera.
Enkel HDMI(25p) *:
Voert bewegende beelden in het 4K-formaat uit in 25p naar het externe opname-/weergaveapparaat zonder op te nemen op de geheugenkaart van de camera.

* Alleen wanneer [NTSC/PAL schakel.] is ingesteld op PAL.

Opmerking

 • Dit item kan alleen worden ingesteld wanneer de camera in de opnamefunctie voor bewegende beelden staat en is aangesloten op een apparaat dat compatibel is met 4K.
 • Wanneer [Enkel HDMI(30p)], [Enkel HDMI(24p)] of [Enkel HDMI(25p)] is ingesteld, wordt [HDMI-inform.weerg.] tijdelijk ingesteld op [Uit].
 • Wanneer [Enkel HDMI(30p)], [Enkel HDMI(24p)] of [Enkel HDMI(25p)] is ingesteld, loopt de teller niet op (de werkelijke opnameduur wordt niet geteld) terwijl de bewegende beelden worden opgenomen op een extern opname-/weergaveapparaat.
 • Wanneer u bewegende beelden in het 4K-formaat opneemt met behulp van de instelling [Geheug.kaart+HDMI], worden de bewegende beelden niet uitgevoerd naar een apparaat dat is aangesloten met behulp van een HDMI-kabel als u tegelijkertijd proxy-bewegende-beelden opneemt. Als u HDMI wilt uitvoeren, stelt u [Proxy opnemen] in op [Uit]. (Als u in dit geval [Opname-instell.] instelt op een andere waarde dan [24p], wordt het beeld niet weergegeven op het scherm van de camera.)
 • Als [Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S 4K] en de camera via HDMI is aangesloten, zijn de volgende functies gedeeltelijk beperkt.
  • [Gez.-/og.prior. in AF]
  • [Gez.pr. multilichtm.]
  • Volgfunctie