De zoomfuncties die beschikbaar zijn op het apparaat

De zoomfunctie van het apparaat levert een hogere zoomvergroting door meerdere zoomfuncties te combineren. Het pictogram dat op het scherm wordt afgebeeld, verandert met de geselecteerde zoomfunctie.

 1. Optische-zoombereik
  De beelden worden vergroot binnen het optische-zoombereik van het apparaat.

 2. Slimme-zoombereik ()
  Zoomt beelden zonder dat de oorspronkelijke kwaliteit verslechtert door een beeld gedeeltelijk af te snijden (alleen wanneer [JPEG-beeldform.] is ingesteld op [M], [S] of [VGA]).

 3. Helder-Beeld-Zoom-bereik ()
  Zoomt beelden met behulp van beeldbewerking met minder vervorming.Als u [Zoom-instelling] instelt op [Helder Beeld Zoom] of [Digitale zoom], kunt u deze zoomfunctie gebruiken.

 4. Digitale-zoombereik ()
  U kunt beelden vergroten met behulp van beeldbewerking.Als u [Zoom-instelling] instelt op [Digitale zoom], kunt u deze zoomfunctie gebruiken.

Opmerking

 • De standaardinstelling voor de [Zoom-instelling] is [Enkel optische zoom].
 • De standaardinstelling voor de [JPEG-beeldform.] is [L]. Om de slimme-zoomfunctie te kunnen gebruiken, verandert u [JPEG-beeldform.] naar [M], [S] of [VGA].
 • Zoomen is niet beschikbaar tijdens het opnemen van panoramabeelden.
 • De slimme-zoomfunctie, helder-beeld-zoomfunctie en digitale-zoomfunctie zijn niet beschikbaar tijdens opnemen in de volgende situaties:
  • [Bestandsindeling] is ingesteld op [RAW] of [RAW en JPEG].
  • [Opname-instell.] is ingesteld op [120p]/[100p].
  • De functiekeuzeknop staat in de stand (Hoge beeldsnelheid).
  • Stel tijdens ononderbroken opnemen met [Sluitertype] ingesteld op [Automatisch] of [Elektronische sluiter]
  • De intelligente-teleconverterfunctie is toegewezen aan een van de customknoppen.
 • U kunt de slimme-zoomfunctie niet gebruiken met bewegende beelden.
 • Zoomen is niet beschikbaar wanneer het scherm is ingesteld op opnemen met HFR (High Frame Rate = hoge beeldfrequentie).
 • Als u een andere zoomfunctie gebruikt dan de optische zoom, is de instelling [Scherpstelgebied] uitgeschakeld en wordt het scherpstelkader afgebeeld met een stippellijn. De AF werkt met voorrang in en om het centrale gebied.
 • Wanneer u de slimme-zoomfunctie, helder-beeld-zoomfunctie of digitale-zoomfunctie gebruikt, ligt [Lichtmeetfunctie] vast op [Multi].
 • Bij gebruik van de slimme-zoomfunctie, helder-beeld-zoomfunctie of digitale-zoomfunctie, zijn de volgende functies niet beschikbaar:
  • Gez.-/og.prior. in AF
  • Gez.pr. multilichtm.
  • Volgfunctie
  • Autom. kadreren