Als groep weergev.

Stelt in of continu opgenomen beelden of beelden opgenomen met intervalopname moeten worden weergegeven als een groep of niet.

 1. MENU → (Afspelen) → [Als groep weergev.] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Aan:
Geeft beelden weer als een groep.
Uit:
Geeft beelden niet weer als een groep.

Hint

 • De volgende beelden worden gegroepeerd.
  • Beelden opgenomen met [Transportfunctie] ingesteld op [Continue opname] (Een reeks continu opgenomen beelden door de ontspanknop ingedrukt te houden tijdens continu opnemen wordt één groep.)
  • Beelden die zijn opgenomen met [Intervalopn.funct.] (Beelden opgenomen tijdens één sessie van opname-interval worden één groep.)
  • Beelden die zijn opgenomen met [Enkele burstopname]
 • Op het indexweergavescherm wordt afgebeeld op de groep.

Opmerking

 • Beelden kunnen alleen worden gegroepeerd en weergegeven wanneer [Weergavefunctie] is ingesteld op [Datumweergave]. Wanneer deze niet is ingesteld op [Datumweergave], kunnen beelden niet worden gegroepeerd en weergegeven, zelfs als [Als groep weergev.] is ingesteld op [Aan].
 • Als u de groep wist, worden alle beelden in de groep gewist.