Enkele burstopname

Neemt zeven opeenvolgende stilstaande beelden op met een hogere snelheid (maximaal 90 beelden per seconde) om de kans op het vastleggen van een belangrijk moment te vergroten.

Deze functie is handig wanneer u een scène wilt opnemen die moeilijk vast te leggen is met behulp van [Enkele opname], of een kort moment dat valt tussen de opnamen met [Continue opname]. [Enkele burstopname] maakt gebruik van de elektronische sluiter zodat u ononderbroken kunt opnemen zonder dat het scherm zwart wordt.

Schematisch overzicht

Beschikbare burst-snelheden

Instelling Burst-snelheid Opname-interval (A) Totale opnameduur (B)
Enkele burstopname: Hi Maximaal 90 beelden per seconde Ong. 0,011 seconden Ong. 0,067 seconden
Enkele burstopname: Mid Maximaal 60 beelden per seconde Ong. 0,017 seconden Ong. 0,1 seconden
Enkele burstopname: Lo Maximaal 30 beelden per seconde Ong. 0,033 seconden Ong. 0,2 seconden
 1. Druk op / (Transportfunctie) op het besturingswiel → [Enkele burstopname].
  • U kunt ook de transportfunctie instellen door MENU → (Camera- instellingen1) → [Transportfunctie] te selecteren.
 2. Selecteer de gewenste functie met de rechter-/linkerkant van het besturingswiel.

 3. Druk op de ontspanknop vlak voor het moment waarop u de opname wilt maken.
  • Druk op de ontspanknop zodat het moment waarop u de opname wilt maken binnen de totale opnameduur van de zeven beelden valt.
  • Hier volgen tips om de timing van de opname te verbeteren:
   • Stel [Scherpstelfunctie] in op [Enkelvoudige AF] en wacht tot het juiste moment aanbreekt met de ontspanknop tot halverwege ingedrukt (scherpstelvergrendeling). Of stel [Scherpstelfunctie] in op [H. scherpst.] en stel van tevoren scherp op het onderwerp. Druk daarna op het juiste moment op de ontspanknop.
   • Druk iets te vroeg op de ontspanknop om rekening te houden met de ontspanvertraging. (De ontspanvertraging is de lichte vertraging tussen het moment waarop op de ontspanknop wordt gedrukt en het moment waarop de sluiter daadwerkelijk wordt ontspannen.)
  • Voer een testopname uit om te bevestigen hoe [Enkele burstopname] werkt voordat de daadwerkelijke opname wordt uitgevoerd.
  • Zelfs als u de ontspanknop niet ingedrukt blijft houden, worden toch zeven stilstaande beelden opgenomen.

Menu-onderdelen

U kunt kiezen uit de volgende opnamesnelheden.

Enkele burstopname: Hi:
Neemt zeven beelden ononderbroken op met een maximale opnamesnelheid van 90 beelden per seconde.
Enkele burstopname: Mid:
Neemt zeven beelden ononderbroken op met een maximale opnamesnelheid van 60 beelden per seconde.
Enkele burstopname: Lo:
Neemt zeven beelden ononderbroken op met een maximale opnamesnelheid van 30 beelden per seconde.

Hint

 • Om visueel te bevestigen dat zeven opnamen worden gemaakt, kunt u een markering (zoals een kader) op het scherm afbeelden om aan te geven dat u daadwerkelijk aan het opnemen bent door MENU → (Camera- instellingen2) → [Tijd van opn. weerg.] te selecteren.
 • Om het moment waarop het opnemen begint visueel te bevestigen, kunt u het scherm zwart laten worden (blackout) tijdens het opnemen van alleen het eerste beeld door MENU → (Camera- instellingen2) → [Opname start weerg.] te selecteren.
 • U kunt instellen of de zelfontspanner moet worden gebruikt voor [Enkele burstopname] door MENU → (Camera- instellingen1) → [Enk. burst zelfontsp.] te selecteren.
 • Stilstaande beelden die zijn opgenomen met [Enkele burstopname] worden weergegeven als een groep op het weergavescherm.

Opmerking

 • U kunt geen andere opnamesessie uitvoeren totdat de zeven beelden zijn opgenomen.
 • U kunt geen enkele burst-opname uitvoeren als er niet genoeg ruimte is voor zeven beelden op de geheugenkaart of in het buffergeheugen van de camera.
 • De belichting, scherpstelling en witbalans worden vergrendeld op de waarden voor de eerste opname.
 • De sluitertijd kan niet langer worden ingesteld dan 1/8 seconde.
 • Afhankelijk van de sluitertijd, kan de burst-snelheid lager zijn.
 • [Enkele burstopname] werkt niet onder de volgende omstandigheden:
  • Wanneer de opnamefunctie is ingesteld op [Slim automatisch], [Superieur automat.], [Scènekeuze] of [Panorama d. beweg.]
  • Als [Sluitertype] is ingesteld op [Mechanische sluiter]
  • Bij gebruik van de functie [Lach-sluiter]
 • De volgende functies zijn niet beschikbaar bij gebruik van [Enkele burstopname]:
  • Gebruik van de flitser
  • [Autom. kadreren]
  • [Auto HDR]
  • [NR Multi Frame]
  • [Soft focus], [HDR-schilderij], [Mono. m. rijke tonen], [Waterverf], [Illustratie] of [Miniatuur] onder [Foto-effect]
 • De laatste opname wordt weergegeven in Auto Review.