Classificatie

U kunt waarderingen toewijzen aan de opgenomen beelden op een schaal van tot om het gemakkelijker te maken beelden te vinden.

  1. MENU (Afspelen) → [Classificatie].
    Het selectiescherm voor beeldwaardering wordt afgebeeld.
  2. Druk op de linker-/rechterkant van het besturingswiel om een beeld weer te geven waaraan u een waardering wilt toewijzen, en druk daarna op het midden.
  3. Selecteer het aantal (Classificatie) door op de linker-/rechterkant van het besturingswiel te drukken, en druk daarna op het midden.
  4. Druk op de MENU-knop om het waardering-instelscherm te verlaten.

Hint

  • U kunt ook waarderingen toewijzen tijdens het weergeven van beelden met behulp van de customknop. Wijs van tevoren [Classificatie] toe aan de gewenste knop met behulp van [Eigen toets], en druk daarna op de customknop tijdens het weergeven van een beeld waaraan u een waardering wilt toewijzen. Het aantal (Classificatie) verandert elke keer wanneer u op de customknop drukt.

Opmerking

  • U kunt alleen waarderingen toewijzen aan stilstaande beelden.