Beelden beveiligen (Beveiligen)

Beveiligt opgenomen beelden tegen per ongeluk wissen. De markering wordt afgebeeld op beveiligde beelden.

  1. MENU (Afspelen) → [Beveiligen] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Meerdere bldn.:

Past beveiliging toe op meerdere geselecteerde beelden.

(1) Selecteer het beeld dat u wilt beveiligen, en druk daarna op het midden van het besturingswiel. Het teken wordt afgebeeld in het selectievakje. Om de selectie te annuleren, drukt u nogmaals op het midden om het teken te wissen.

(2) Als u nog andere beelden wilt beveiligen, herhaalt u stap (1).

(3) MENU[OK].

Alles in deze map:
Beveiligt alle beelden in de geselecteerde map.
Alles op deze datum:
Beveiligt alle beelden opgenomen op de geselecteerde datum.
Alles in deze map annul.:
Annuleert de beveiliging van alle beelden in de geselecteerde map.
Alles deze datum annul.:
Annuleert de beveiliging van alle beelden opgenomen op de geselecteerde datum.
Alle bldn in deze groep:
Hiermee kunt u alle beelden in de geselecteerde groep beveiligen.
Alle b. in deze gr. annul.:
Annuleert de beveiliging van alle beelden in de geselecteerde groep.

Hint

  • Als u [Beveiligen] toewijst aan de gewenste knop met behulp van MENU → (Camera- instellingen2) → [Eigen toets], kunt u beelden beveiligen of de beveiliging annuleren door eenvoudigweg op de knop te drukken.
  • Als u een groep in [Meerdere bldn.] selecteert, worden alle beelden in de groep beveiligd. Om bepaalde beelden in de groep te selecteren en beveiligen, voert u [Meerdere bldn.] uit terwijl de beelden in de groep worden weergegeven.

Opmerking

  • De menu-onderdelen die kunnen worden geselecteerd verschillen afhankelijk van de instelling van [Weergavefunctie] en van de geselecteerde inhoud.