Helpfunct. in camera

[Helpfunct. in camera] beeldt beschrijvingen af van MENU-onderdelen, Fn (Functie)-items en instellingen.

  1. Selecteer het MENU of een Fn-item waarvan u wilt een beschrijving wilt afbeelden, en druk daarna op de (wis-)knop (A).

    De beschrijvingen van het item worden afgebeeld.