Aansluiten op een computer

  1. Plaats een voldoende opgeladen accu in de camera.
  2. Zet de camera en de computer aan.
  3. Controleer of [USB-verbinding] onder (Instellingen) is ingesteld op [Massaopslag].
  4. Sluit de camera aan op de computer met behulp van de micro-USB-kabel (bijgeleverd) (A).

    • Wanneer u de camera voor het eerst aansluit op de computer, kan de procedure voor het herkennen van de camera automatisch worden gestart op de computer. Wacht totdat de procedure voltooid is.
    • Als u het apparaat met behulp van de micro-USB-kabel aansluit op uw computer terwijl [USB-voeding] is ingesteld op [Aan], wordt de voeding geleverd door uw computer. (Standaardinstelling: [Aan])

Opmerking

  • Schakel de computer niet uit of in, herstart de computer niet en wek de computer niet uit de slaapstand nadat de USB-verbinding tot stand is gekomen tussen de camera en de computer. Als u dit toch doet, kan een storing worden veroorzaakt. Voordat u de computer aan-/uitzet of herstart, of de computer wekt uit de slaapstand, verbreekt u de verbinding tussen de camera en de computer.