Zelfontspanner

Neemt een beeld op met behulp van de zelfontspanner nadat een bepaald aantal seconden zijn verstreken sinds op de ontspanknop is gedrukt. Gebruik de zelfontspanner met een vertraging van 5 seconden/10 seconden wanneer u zelf op de foto wilt staan, en gebruik de zelfontspanner met een vertraging van 2 seconden om camerabewegingen veroorzaakt door het drukken op de ontspanknop te verminderen.

 1. Druk op / (Transportfunctie) op het besturingswiel → [Zelfontspanner].
  • U kunt ook de transportfunctie instellen door MENU (Camera- instellingen1) → [Transportfunctie] te selecteren.
 2. Selecteer de gewenste functie met de rechter-/linkerkant van het besturingswiel.
 3. Stel scherp en fotografeer het onderwerp.
  De zelfontspannerlamp knippert, een pieptoon klinkt en een beeld wordt opgenomen nadat het ingestelde aantal seconden is verstreken.

Menu-onderdelen

De functie bepaalt het aantal seconden totdat het beeld wordt opgenomen nadat op de ontspanknop is gedrukt.

Zelfontspanner: 10 sec.
Zelfontspanner: 5 sec.
Zelfontspanner: 2 sec.

Hint

 • Druk nogmaals op de ontspanknop of druk op / op het besturingswiel om het aftellen van de zelfontspanner te stoppen.
 • Druk op / op het besturingswiel en selecteer (Enkele opname) om de zelfontspanner te annuleren.
 • Stel [Audiosignalen] in op [Uit] om de pieptoon tijdens het aftellen van de zelfontspanner uit te schakelen.
 • Om de zelfontspanner te gebruiken in de bracketfunctie, selecteert u de bracketfunctie als de transportfunctie en selecteert u vervolgens MENU → (Camera- instellingen1) → [Bracket-instellingen][Zelfontsp. tdns brkt].
 • Om de zelfontspanner te gebruiken terwijl [Enkele burstopname] is geselecteerd, selecteert u MENU (Camera- instellingen1) → [Enk. burst zelfontsp.].

Opmerking

 • De zelfontspanner is niet beschikbaar in de volgende situaties:
  • De opnamefunctie is ingesteld op [Panorama d. beweg.].
  • [Sportactie] onder [Scènekeuze]
  • [Lach-sluiter]