Aantal opneembare beelden

Wanneer u een geheugenkaart in de camera plaatst en de inschakelt, wordt op het scherm het aantal beelden afgebeeld dat kan worden opgenomen (indien u met de huidige instelling blijft opnemen).

Opmerking

  • Wanneer "0" (het aantal opneembare beelden) oranje knippert, is de geheugenkaart vol. Vervang de geheugenkaart door een andere of wis beelden op de huidige geheugenkaart.
  • Als "NO CARD" oranje knippert, betekent dit dat geen geheugenkaart is geplaatst. Plaats een geheugenkaart.

Het aantal beelden dat kan worden opgenomen op een geheugenkaart

De onderstaande tabel toont bij benadering het aantal beelden dat kan worden opgenomen op een geheugenkaart die is geformatteerd in dit apparaat. De waarden zijn gedefinieerd aan de hand van tests met standaard geheugenkaarten van Sony.

De waarden kunnen afwijken afhankelijk van de opnameomstandigheden en het gebruikte type geheugenkaart.

[JPEG-beeldform.]: [L: 20M]
[Beeldverhouding] is ingesteld op [3:2] *1

(Eenheden: beelden)

JPEG-kwaliteit/ Bestandsindeling 8 GB 32 GB 64 GB 256 GB
Standaard 1150 4750 9600 37500
Fijn 690 2750 5500 22000
Extra fijn 510 2050 4150 16000
RAW en JPEG *2 230 940 1850 7500
RAW 355 1400 2850 11000

*1 Als [Beeldverhouding] is ingesteld op iets anders dan [3:2], kunt u meer beelden opnemen dan de aantallen aangegeven in de bovenstaande tabel.(behalve wanneer [RAW] is geselecteerd)

*2 [JPEG-kwaliteit] wanneer [RAW en JPEG] is geselecteerd: [Fijn]

Opmerking

  • Zelfs als het aantal beelden dat kan worden opgenomen hoger is dan 9.999 beelden, zal "9999" worden afgebeeld.
  • De afgebeelde aantallen gelden bij gebruik van een Sony-geheugenkaart.