Autom. kadreren (stilstaand beeld)

Wanneer dit apparaat gezichten, onderwerpen voor macro-opname of onderwerpen die worden gevolgd door [Volgen], herkent en opneemt, snijdt het apparaat automatisch het beeld bij naar een geschikte compositie en slaat dit op. Het oorspronkelijke maar ook het bijgesneden beeld worden opgeslagen. Het bijgesneden beeld wordt opgeslagen in hetzelfde formaat als het originele beeldformaat.

 1. MENU (Camera- instellingen1) → [Autom. kadreren] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Uit:
De beelden worden niet bijgesneden.
Automatisch:
De beelden worden automatisch bijgesneden naar een geschikte compositie.

Opmerking

 • Afhankelijk van de opnameomstandigheden is het mogelijk dat het bijgesneden beeld niet de optimale compositie is.
 • [Autom. kadreren] kan niet worden ingesteld wanneer [Bestandsindeling] is ingesteld op [RAW] of [RAW en JPEG].
 • [Autom. kadreren] is niet beschikbaar in de volgende situaties.
  • De opnamefunctie is ingesteld op [Panorama d. beweg.]
  • De opnamefunctie is ingesteld op [Film]
  • De opnamefunctie is ingesteld op [Hoge beeldsnelheid]
  • De opnamefunctie is ingesteld op [Schemeropn. hand], [Sportactie], [Antibewegingswaas] in [Scènekeuze].
  • [Transportfunctie] is ingesteld op [Continue opname], [Enkele burstopname], [Zelfontsp.(Cont.)], [Bracket continu], [Bracket enkel], [Witbalansbracket] of [Bracket DRO].
  • De ISO-gevoeligheid is ingesteld op [NR Multi Frame].
  • [DRO/Auto HDR] is ingesteld op [Auto HDR].
  • Andere zoomfuncties dan de optische-zoomfunctie
  • Tijdens opnemen in de handmatige scherpstellingsfunctie
  • [Foto-effect] is ingesteld op [Soft focus], [HDR-schilderij], [Mono. m. rijke tonen], [Miniatuur], [Waterverf] of [Illustratie].