AE-vergrendeling

Wanneer het contrast tussen het onderwerp en de achtergrond hoog is, zoals bij het opnemen van een onderwerp met tegenlicht of een onderwerp bij een raam, meet u het licht op een punt waarop het onderwerp de juiste belichting lijkt te hebben, en vergrendelt u de belichting voordat u het beeld opneemt. Om de helderheid van een onderwerp te verlagen, meet u het licht op een punt dat helderder is dan het onderwerp en vergrendelt u de belichting van het hele scherm. Om het onderwerp helderder te maken, meet u het licht op een punt dat donkerder is dan het onderwerp en vergrendelt u de belichting van het hele scherm.
  1. MENU (Camera- instellingen2) → [Eigen toets] of [Eigen toets] → gewenste knop en wijs daarna [AEL-wisselen] toe aan de knop.
  2. Stel scherp op het punt waarop de belichting werd ingesteld.
  3. Druk op de knop waaraan [AEL-wisselen] is toegewezen.
    De belichting is vergrendeld en (AE-vergrendeling) wordt afgebeeld.
  4. Stel opnieuw scherp op het onderwerp en druk op de ontspanknop.
    • Om de belichtingsvergrendeling te annuleren, drukt u op de knop waaraan de functie [AEL-wisselen] is toegewezen.

Hint

  • Als u de functie [AEL-vergrendel] selecteert in [Eigen toets] of [Eigen toets], kunt u de belichting vergrendelen zo lang u de knop ingedrukt houdt. U kunt de functie [AEL-vergrendel] niet instellen op [Functie linkerknop] of [Functie rechterknop].

Opmerking

  • [AEL-vergrend.] en [AEL-wisselen] zijn niet beschikbaar bij gebruik van een andere zoomfunctie dan de optische-zoomfunctie.