JPEG-kwaliteit (stilstaand beeld)

Selecteert de JPEG-beeldkwaliteit wanneer [Bestandsindeling] is ingesteld op [RAW en JPEG] of [JPEG].

  1. MENU (Camera- instellingen1) → [JPEG-kwaliteit] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Extra fijn/Fijn/Standaard:
Aangezien de compressieverhouding toeneemt van [Extra fijn] naar [Fijn] en naar [Standaard], neemt de bestandsgrootte in dezelfde volgorde af. Hiermee kunnen meer bestanden worden opgenomen op één geheugenkaart, maar de beeldkwaliteit is lager.