Een onderwerp volgen (volgfunctie)

Deze camera is uitgerust met een functie voor volgen waarmee het onderwerp wordt gevolgd en gemarkeerd blijft met het scherpstelkader.

U kunt de beginpositie van het volgen instellen door te selecteren uit de scherpstelgebieden, of door dit aan te geven met behulp van aanraakbediening. De vereiste functie verschilt afhankelijk van de instelmethode.

De beginpositie van het volgen instellen met het scherpstelgebied ([Volgen] onder [Scherpstelgebied])

Het geselecteerde scherpstelkader wordt ingesteld als de beginpositie van het volgen, en het volgen begint door de ontspanknop tot halverwege in te drukken.

  • Deze functie is beschikbaar in de stilstaand-beeldopnamefunctie.
  • Deze functie is beschikbaar wanneer de [Scherpstelfunctie] is ingesteld op [Continue AF].

De beginpositie van het volgen instellen met aanraakbediening ([Aanraakvolgen] onder [Fnct van aanraakfnct])

U kunt het onderwerp dat u wilt volgen instellen door het aan te raken op de monitor.

  • Deze functie is beschikbaar in de stilstaand-beeldopnamefunctie en de bewegend-beeldopnamefunctie.
  • Deze functie is beschikbaar wanneer [Scherpstelfunctie] is ingesteld op [Enkelvoudige AF], [Automatische AF], [Continue AF] of [DMF].

De instelling voor [Scherpstelgebied] tijdelijk veranderen naar [Volgen] ([Volgen aan] onder [Eigen toets])

Zelfs als [Scherpstelgebied] is ingesteld op iets anders dan [Volgen], kunt u de instelling voor [Scherpstelgebied] tijdelijk veranderen naar [Volgen] door de knop waaraan u de functie [Volgen aan] hebt toegewezen ingedrukt te houden.

  • Wijs de functie [Volgen aan] van tevoren toe aan een gewenste knop met [Eigen toets].
  • Deze functie is beschikbaar in de stilstaand-beeldopnamefunctie.
  • Deze functie is beschikbaar wanneer de [Scherpstelfunctie] is ingesteld op [Continue AF].