ISO-instelling: ISO-bereiklimiet

Als de ISO-gevoeligheid handmatig is ingesteld, kunt u het bereik van de ISO-gevoeligheid beperken.

  1. MENU (Camera- instellingen1) → [ISO-instelling][ISO-bereiklimiet][Minimum] of [Maximum], en selecteer de gewenste waarden.

Het bereik van [ISO AUTO] instellen

Als u het bereik van de ISO-gevoeligheid dat automatisch wordt ingesteld in de modus [ISO AUTO] wilt aanpassen, selecteert u MENU → (Camera- instellingen1) [ISO-instelling][ISO][ISO AUTO], en drukt u op de rechterkant van het besturingswiel om [ISO AUTO maximum]/[ISO AUTO minimum] te selecteren.

Opmerking

  • ISO-gevoeligheidswaarden buiten het ingestelde bereik zijn niet meer beschikbaar. Als u ISO-gevoeligheidswaarden buiten het bereik wilt selecteren, stelt u [ISO-bereiklimiet] terug.
  • Het beschikbare bereik voor ISO-gevoeligheid varieert afhankelijk van de instelling voor [Gamma] onder [Beeldprofiel].