Monitor autom. UIT

De camera schakelt automatisch over naar de energiebesparingsfunctie als u de camera gedurende een bepaalde tijdsduur in de stilstaand-beeld-opnamefunctie niet bedient. Deze functie is handig om het energieverbruik te verlagen.

  1. MENU (Instellingen) → [Monitor autom. UIT] → gewenste instelling

Menu-onderdelen

Uit:
De camera schakelt niet automatisch over naar de energiebesparingsfunctie.
2 sec./5 sec./10 sec.:
De camera schakelt over naar de energiebesparingsfunctie en de monitor wordt uitgeschakeld nadat een bepaald aantal seconden is verstreken zonder enige bediening.
Als [5 sec.] of [10 sec.] is geselecteerd, wordt de monitor gedurende twee seconden donker voorafgaande aan het einde van de tijdsduur die u hebt ingesteld.

Opmerking

  • [Monitor autom. UIT] activeert niet in de volgende situaties:
    • Wanneer de monitor ongeveer 180 graden is omgekeerd
    • Wanneer de opnamefunctie is ingesteld op [Panorama d. beweg.]
    • Wanneer de energiebesparingsfunctie niet is ingeschakeld