Enk. burst zelfontsp.

Stelt in of de zelfontspanner moet worden gebruikt of niet voor [Enkele burstopname] onder [Transportfunctie].

  1. MENU → (Camera- instellingen1) → [Enk. burst zelfontsp.] → gewenste functie.
  2. Druk op / (Transportfunctie) op het besturingswiel.
    [Enkele burstopname] → selecteer de gewenste snelheid voor [Enkele burstopname] met behulp van de linker-/rechterkant van het besturingswiel, en druk daarna op het midden van het besturingswiel.
  3. Stel scherp en fotografeer het onderwerp.

    De zelfontspannerlamp zal knipperen, een pieptoon zal klinken en het opnemen zal starten nadat het ingestelde aantal seconden is verstreken.

Menu-onderdelen

Uit:
Gebruikt de zelfontspanner niet tijdens [Enkele burstopname].
2 sec.:
Gebruikt de zelfontspanner om het opnemen te starten 2 seconden nadat op de ontspanknop is gedrukt tijdens [Enkele burstopname].
5 sec.:
Gebruikt de zelfontspanner om het opnemen te starten 5 seconden nadat op de ontspanknop is gedrukt tijdens [Enkele burstopname].
10 sec.:
Gebruikt de zelfontspanner om het opnemen te starten 10 seconden nadat op de ontspanknop is gedrukt tijdens [Enkele burstopname].

Opmerking

  • Druk nogmaals op de ontspanknop of druk op / op het besturingswiel om het aftellen van de zelfontspanner te stoppen.