Lach-sluiter

De camera neemt automatisch een beeld op wanneer hij een lachend gezicht detecteert.

 1. MENU (Camera- instellingen1) → [Lach-sluiter] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Uit:
Gebruikt de functie [Lach-sluiter] niet.
Aan:
De camera neemt automatisch een beeld op wanneer hij een lachend gezicht detecteert. U kunt [Aan: glimlach], [Aan: normale lach] of [Aan: schaterlach] selecteren als instelling van de gevoeligheid voor detecteren.

Tips voor effectiever opnemen van lachende gezichten

 • Bedek de ogen niet met haar en houd de ogen een beetje dicht.
 • Verberg het gezicht niet met een hoed, masker, zonnebril, enz.
 • Probeer het gezicht te richten op het apparaat en houd het gezicht zo rechtop mogelijk.
 • Glimlach duidelijk met een open mond. De glimlach is gemakkelijker te detecteren wanneer de tanden zichtbaar zijn.
 • Als u op de ontspanknop drukt in de lach-sluiterfunctie, neemt het apparaat het beeld op. Na het opnemen keert het apparaat terug naar de lach-sluiterfunctie.

Opmerking

 • U kunt de functie [Lach-sluiter] niet gebruiken met de volgende functies:
  • [Panorama d. beweg.]
  • [Foto-effect]
  • Bij gebruik van de functie [Scherpst. vergroten].
  • [Scènekeuze] is ingesteld op [Landschap], [Nachtscène], [Zonsondergang], [Schemeropn. hand], [Antibewegingswaas], [Huisdieren], [Voedsel] of [Vuurwerk].
  • Bij het opnemen van bewegende beelden.
  • Tijdens het opnemen met een hoge beeldfrequentie
 • Maximaal 8 gezichten van uw onderwerpen kunnen worden herkend.
 • Het apparaat herkent mogelijk helemaal geen gezichten of kan per ongeluk andere voorwerpen herkennen als gezichten onder bepaalde omstandigheden.
 • Als het apparaat een lach niet herkent, past u de lach-herkenningsgevoeligheid aan.
 • Als [Fnct van aanraakfnct] is ingesteld op [Aanraakvolgen] en u een gezicht dat u wilt volgen aanraakt op de monitor terwijl [Lach-sluiter] ingeschakeld is, wordt de lach-herkenning alleen toegepast op dat gezicht.