Cont. WG interval

Geeft continu beelden weer die zijn opgenomen met behulp van intervalopname.

U kunt bewegende beelden maken van de stilstaande beelden die zijn opgenomen met intervalopname met behulp van het computersoftwareprogramma Imaging Edge (Viewer). U kunt geen bewegende beelden maken van de stilstaande beelden op de camera.

  1. MENU → (Afspelen) → [Cont. WGinterval].
  2. Selecteer de beeldengroep die u wilt weergeven, en druk daarna op het midden van het besturingswiel.

Hint

  • U kunt op het weergavescherm de continue weergave starten door op de omlaag-knop te drukken terwijl een beeld in de groep wordt weergegeven.
  • U kunt het afspelen pauzeren en hervatten door tijdens de weergave op de omlaag-knop te drukken.
  • U kunt de weergavesnelheid veranderen door tijdens de weergave het besturingswiel te draaien.U kunt de weergavesnelheid ook veranderen door MENU → (Afspelen) → [WG-snelh.interval] te selecteren.
  • U kunt ook beelden die zijn opgenomen met ononderbroken opnemen, continu weergeven.