Veelvuldig gebruikte functies toewijzen aan knoppen (Eigen toets)

U kunt de customknopfunctie gebruiken om de functies die u het vaakst gebruikt toe te wijzen aan gemakkelijk te bedienen knoppen. Hiermee kunt u de procedure voor het selecteren van onderdelen in MENU overslaan zodat u de functies sneller kunt oproepen. U kunt ook [Niet ingesteld] toewijzen aan gemakkelijk te bedienen knoppen om te voorkomen per ongeluk bedienen te voorkomen.


U kunt functies afzonderlijk toewijzen aan de customknop voor de stilstaand-beeldopnamefunctie ( Eigen toets), bewegend-beeldopnamefunctie ( Eigen toets) en weergavefunctie ( Eigen toets).

 • Toewijsbare functies verschillen afhankelijk van de knoppen.


U kunt functies toewijzen aan de volgende knoppen.

 1. Draairing
 2. Fn/-knop
 3. Funct. centrale knop /Functie linkerknop/Functie rechterknop
 4. C-knop


Hint

 • U kunt functies sneller oproepen met behulp van het functiemenu om elke instelling rechtstreeks te configureren vanaf de Fn-knop, tezamen met de customknoppen. Raadpleeg de betreffende functies onder "Verwant onderwerp" onderaan deze pagina.

Hieronder volgt de procedure voor het toewijzen van de functie [AF op de ogen] aan de C-knop.

 1. MENU (Camera- instellingen2) → [Eigen toets].
  • Als u een functie wilt toewijzen die u wilt oproepen tijdens het opnemen van bewegende beelden, selecteert u [Eigen toets]. Als u een functie wilt toewijzen die u wilt oproepen tijdens het weergeven van beelden, selecteert u [Eigen toets].
 2. Ga naar het scherm [Achter-] met de linker-/rechterkant van het besturingswiel. Selecteer daarna [C-knop] en druk op het midden van het besturingswiel.
 3. Druk op de linker-/rechterkant van het besturingswiel totdat [AF op de ogen] wordt afgebeeld. Selecteer [AF op de ogen], en druk daarna op het midden.
  • Als u op de C-knop drukt in de stilstaand-beeldopnamefunctie en ogen worden herkend, wordt [AF op de ogen] ingeschakeld en zal de camera scherpstellen op de ogen. Neem beelden op terwijl u de C-knop ingedrukt houdt.

Opmerking

 • Als u [Eigen volgen ()] toewijst aan een customknop met behulp van [Eigen toets], maar de functie is er een die niet beschikbaar is in de bewegend-beeldopnamefunctie, zoals [JPEG-kwaliteit] of [Flitsfunctie], wordt de functie niet opgeroepen wanneer u op de knop drukt in de bewegend-beeldopnamefunctie.
 • Als u [Eig. volgen (/)] toewijst aan een customknop met behulp van [Eigen toets], zal de camera overschakelen naar de opnamefunctie en de toegewezen functie oproepen wanneer u op de knop drukt in de weergavefunctie.