Scherpstelstandaard

Als u [Scherpstelstandaard] toewijst aan de gewenste customknop, kunt u nuttige functies oproepen, zoals het scherpstelkader snel verplaatsen, enz., afhankelijk van de instellingen voor het scherpstelgebied.

  1. MENU → (Camera- instellingen2) → [Eigen toets] → gewenste knop, en wijs daarna de functie [Scherpstelstandaard] toe aan de knop.
    • Om de functie [Scherpstelstandaard] te gebruiken tijdens het opnemen van bewegende beelden, selecteert u MENU → (Camera- instellingen2) → [Eigen toets] → gewenste knop, en wijst u daarna [Scherpstelstandaard] toe aan de knop.
  2. Druk op de knop waaraan de functie [Scherpstelstandaard] is toegewezen.
    • Wat u kunt doen door op de knop te drukken is afhankelijk van de instelling voor [Scherpstelgebied].
Wanneer [Scherpstelgebied] is ingesteld op [Zone], [Flexibel punt], [Uitgebr. flexibel punt], [Volgen: Zone], [Volgen: Flexibel punt] of [Volgen: Uitgebr. flexibel punt]:
Door op de knop te drukken kunt u de positie van het scherpstelkader veranderen met de boven-/onder-/linker-/rechterkant van het besturingswiel.

Opmerking

  • U kunt de functie [Scherpstelstandaard] niet instellen op [Functie linkerknop] of [Functie rechterknop].