Functie gesloten VF

Stelt in of het apparaat wordt uitgeschakeld wanneer de zoeker wordt opgeborgen.

  1. MENU → (Instellingen) → [Functie gesloten VF] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Stroom UIT:
Schakelt het apparaat uit wanneer de zoeker wordt opgeborgen.
Stroom niet UIT:
Schakelt het apparaat niet uit wanneer de zoeker wordt opgeborgen.