Zelfportr./-ontspan. 

U kunt de hoek van de monitor veranderen en beelden opnemen terwijl u naar de monitor kijkt.

  1. MENU (Camera- instellingen1) → [Zelfportr./-ontspan.][Aan].
  2. Kantel de monitor ongeveer 180° omhoog en richt vervolgens de lens op uzelf.

  3. Druk op de ontspanknop.U kunt ook het onderwerp op de monitor aanraken.
    Het apparaat start de zelfontspanneropname na drie seconden.

Hint

  • Als u een andere transportfunctie wilt gebruiken dan de zelfontspanner met een vertraging van 3 seconden, stelt u eerst [Zelfportr./-ontspan.] in op [Uit], en kantelt u vervolgens de monitor ongeveer 180 graden omhoog.