AWB-slot ontsp.k. (stilstaand beeld)

U kunt instellen of de witbalans moet worden vergrendeld of niet terwijl de ontspanknop ingedrukt wordt gehouden wanneer [Witbalans] is ingesteld op [Automatisch] of [Onderwater automat.].

Deze functie voorkomt dat de witbalans onbedoeld wordt veranderd tijdens ononderbroken opnemen of tijdens het opnemen met de ontspanknop tot halverwege ingedrukt.

  1. MENU (Camera- instellingen1) → [AWB-slot ontsp.k.] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Ontsp.k. half ingedr.:
Vergrendelt de witbalans terwijl de ontspanknop tot halverwege is ingedrukt, zelfs in de automatische-witbalansfunctie. De witbalans is ook vergrendeld tijdens ononderbroken opnemen.
Neemt continu op:
Vergrendelt de witbalans op de instelling van de eerste opname tijdens ononderbroken opnemen, zelfs in de automatische-witbalansfunctie.
Uit:
Werkt met het normale automatische witbalans.


Over [AWB-slot vergrend.] en [AWB-slot wisselen]

U kunt de witbalans ook vergrendelen in de automatische witbalansfunctie door [AWB-slot vergrend.] of [AWB-slot wisselen] toe te wijzen aan de customknop. Selecteer MENU → (Camera- instellingen2) → en wijs [AWB-slot vergrend.] of [AWB-slot wisselen] toe met [Eigen toets]. Als u tijdens het opnemen drukt op de toegewezen knop, wordt de witbalans vergrendeld.
De functie [AWB-slot vergrend.] vergrendelt de witbalans door het instellen van de automatische witbalans te stoppen zolang de knop ingedrukt wordt gehouden.
De functie [AWB-slot wisselen] vergrendelt de witbalans door het instellen van de automatische witbalans te stoppen nadat eenmaal op de knop is gedrukt. Wanneer u nogmaals op de knop drukt, wordt de AWB-vergrendeling vrijgegeven.

  • Als u de witbalans wilt vergrendelen tijdens het opnemen van bewegende beelden in de automatische witbalansfunctie, selecteert u MENU → (Camera- instellingen2) → en wijst u [AWB-slot vergrend.] of [AWB-slot wisselen] toe met [Eigen toets].

Hint

  • Als u opneemt met de flitser terwijl de automatische witbalans is vergrendeld, kunnen de resulterende kleurtinten onnatuurlijk zijn omdat de witbalans werd vergrendeld voordat de flits werd voortgebracht. In dat geval stelt u [AWB-slot ontsp.k.] in op [Uit] of [Neemt continu op], en gebruikt u de functie [AWB-slot vergrend.] of [AWB-slot wisselen] niet tijdens het opnemen. U kunt in plaats daarvan ook [Witbalans] instellen op [Flitslicht].