AEL met sluiter (stilstaand beeld)

U kunt instellen of de belichting moet worden vergrendeld wanneer u de ontspanknop tot halverwege indrukt.
Selecteer [Uit] om de scherpstelling en belichting afzonderlijk in te stellen.

  1. MENU (Camera- instellingen1) → [AEL met sluiter] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Automatisch:
Vergrendelt de belichting na handmatig scherpgesteld te hebben wanneer u de ontspanknop tot halverwege indrukt in het geval [Scherpstelfunctie] is ingesteld op [Enkelvoudige AF]. Wanneer [Scherpstelfunctie] is ingesteld op [Automatische AF], en het apparaat bepaalt dat het onderwerp beweegt, of wanneer u burst-opnamen maakt, wordt de vaste belichting geannuleerd.
Aan:
Vergrendelt de belichting wanneer u de ontspanknop tot halverwege indrukt.
Uit:
Vergrendelt de belichting niet wanneer u de ontspanknop tot halverwege indrukt. Gebruik deze functie wanneer u de scherpstelling en belichting afzonderlijk wilt instellen.
Het apparaat blijft de belichting instellen tijdens het opnemen in de functie [Continue opname].

Opmerking

  • Wanneer [AEL-wisselen] is toegewezen aan een willekeurige knop met behulp van [Eigen toets] of [Eigen toets], krijgt de bediening van de knop voorrang boven de instellingen van [AEL-wisselen].