TC/UB-weerg.schak.

Stelt u in staat om de tijdcode (TC) en gebruikersbit (UB) van de bewegende beelden in te stellen door op de knop te drukken waaraan de functie [TC/UB-weerg.schak.] is toegewezen.

  1. MENU (Camera- instellingen2) → [Eigen toets], [Eigen toets] of [Eigen toets] → wijs de functie [TC/UB-weerg.schak.] toe aan de gewenste knop.
  2. Druk op de knop waaraan de functie [TC/UB-weerg.schak.] is toegewezen.
    • Elke keer wanneer u op de knop drukt, verandert de weergave op de monitor in de volgorde: tijdteller voor het opnemen van bewegende beelden → tijdcode (TC) → gebruikersbit (UB).

Opmerking

  • Als in een opnamefunctie de monitor omgekeerd is, zoals bij een zelfportretopname, wordt de TC/UB-informatie niet afgebeeld. In de weergavefunctie wordt de TC/UB-informatie afgebeeld, zelfs wanneer de monitor omgekeerd is.