Počúvanie rádia SiriusXM

Stlačte HOME a potom ťuknite na [SXM].

Aktivácia predplatného služieb SiriusXM

Iba SiriusXM vám prináša viac z toho, čo radi počúvate – na jednom mieste. Získajte viac ako 140 staníc vrátane hudby bez reklám a najlepšie športové, spravodajské, diskusné, komediálne a zábavné vysielanie. Vitajte vo svete satelitného rádia. Vyžaduje sa zariadenie SiriusXM Connect Vehicle Tuner a predplatné služby. Pre viac informácií navštívte lokalitu
www.siriusxm.com


Po nainštalovaní SiriusXM Connect Vehicle Tuner a antény stlačte možnosť HOME a potom stlačte [SXM]. Mali by ste počuť ukážkový kanála SiriusXM na kanáli 1. Po overení, že počujete ukážkový kanál vyberte kanál 0, kde nájdete rádiový identifikátor vášho rádio. Rádiový identifikátor sa nachádza aj na spodnej strane zariadenia SiriusXM Connect Vehicle Tuner a jeho obale. Toto číslo je potrebné na aktiváciu predplatného služieb. Číslo si zapíšte.

Poznámka

  • Rádiový identifikátor SiriusXM neobsahuje písmená I, O, S ani F.


Zobrazenie ID rádia SiriusXM

  1. Stlačte HOME a potom ťuknite na [SXM].
  2. Ťuknite na možnosť (možnosť) a potom vyberte možnosť [Channel Direct Select].
  3. Zadajte [000] a potom stlačte [OK].


V USA si môžete službu aktivovať online alebo telefonicky na oddelení starostlivosti o poslucháčov SiriusXM:

  • navštívte stránku www.siriusxm.com/activatenow
  • zatelefonujte na oddelenie starostlivosti o poslucháčov SiriusXM na čísle 1-866-635-2349

Ak si chcete službu objednať v Kanade:

  • navštívte stránku www.siriusxm.ca/activate
  • zatelefonujte na oddelenie starostlivosti o zákazníkov SiriusXM na čísle 1-888-539-7474


Ako súčasť aktivácie odošlú satelity SiriusXM do vášho rádia aktivačnú správu. Keď vaše rádio deteguje, že rádio prijalo aktivačnú správu, na rádiu sa zobrazí: [Subscription Updated Press Enter to Continue]. Po aktivácii predplatného si môžete naladiť kanály, ktoré sú zahrnuté vo vašom predplatnom.

Poznámka

  • Proces aktivácie obvykle trvá 10 až 15 minút, avšak môže trvať až hodinu.
  • Aby rádio mohlo prijať aktivačnú správu, musí byť zapnuté a prijímať signál SiriusXM.