Používanie funkcií možností rádia

Nasledujúce funkcie sú dostupné ťuknutím na (možnosť) v pravej hornej časti obrazovky.

[BTM (Best Tuning Memory)]

Slúži na uloženie staníc po poradí frekvencie na prednastavené číslice. 18 staníc pre FM a 12 staníc pre AM možno uložiť ako prednastavené stanice.


[AF] (XAV-AX3250(EUR))

Výberom možnosti [ON] sa bude rádio neustále prelaďovať na najsilnejší signál v sieti.
(Dostupné len počas príjmu FM.)


[TA] (XAV-AX3250(EUR))

Výberom možnosti [ON] zapnete príjem aktuálnych dopravných informácií alebo programov o doprave (TP) (ak sú k dispozícii).
(Dostupné len počas príjmu FM.)


[Regional] (XAV-AX3250(EUR))

Výberom možnosti [ON] rádio zostane naladené na prijímanú stanicu, keď je zapnutá funkcia AF. Ak opustíte oblasť príjmu tohto regionálneho programu, zvoľte možnosť [OFF]. Funkcia nefunguje v Spojenom kráľovstve a niektorých ďalších oblastiach.
(Dostupné len počas príjmu FM.)


[PTY]

Slúži na výber programu zo zoznamu PTY s cieľom vyhľadať stanicu vysielajúci vybraný typ programu.
(Dostupné len počas príjmu FM.)


Príjem núdzových hlásení (XAV-AX3250(EUR))

Keď je zapnutá funkcia AF alebo TA, núdzové hlásenia automaticky prerušia aktuálne vybraný zdroj.