Ukončenie ukážkového režimu

  1. Stlačte HOME a potom ťuknite na [Settings].
  2. Ťuknite na možnosť [General], potom ťuknite na [Demo] a zmeňte nastavenie na [OFF].
  3. Na ukončenie ponuky nastavenia dvakrát ťuknite na (späť).