Dotyková obrazovka nereaguje na dotyk správne.

  • Dotknite sa naraz iba jednej časti dotykovej obrazovky. Ak sa súčasne dotknete dvoch alebo viacerých častí, dotyková obrazovka nebude reagovať správne.
  • Vykonajte kalibráciu dotykovej obrazovky.
  • Panela citlivého na tlak je potrebné dotknúť sa dôrazne.