Apple CarPlay

Apple CarPlay vám umožní využívať iPhone v aute spôsobom, pri ktorom sa budete aj naďalej môcť venovať ceste.

Poznámky o používaní Apple CarPlay

  • Skontrolujte webovú lokalitu Apple CarPlay, kde nájdete podporované verzie iOS. Pred použitím vykonajte aktualizáciu na najnovšiu verziu iOS.
  • Podrobnosti o Apple CarPlay si prečítajte v návode pribalenom k iPhone, prípadne navštívte webovú lokalitu Apple CarPlay.
  • Keďže sa využíva GPS na vašom iPhone, umiestnite iPhone na miesto, kde bude môcť jednoducho chytiť signál GPS.
  1. Pripojte iPhone do portu USB.
    Ak chcete pripojiť iPhone, použite prepojovací kábel USB pre iPhone (nedodáva sa).
  2. Stlačte možnosť HOME, potom ťuknite na ikonu Apple CarPlay.
    Na displeji zariadenia sa zobrazí displej vášho iPhone. Ťuknutím ovládajte aplikácie.

Použitie loga Apple CarPlay znamená, že používateľské rozhranie vozidla spĺňa normy výkonu Apple. Spoločnosť Apple nenesie zodpovednosť za používanie tohto vozidla, ani za jeho súlad s bezpečnostnými normami a smernicami.

Majte na pamäti, že používanie tohto produktu v spojení s iPhone môže mať vplyv na bezdrôtový výkon.