Na obrazovke HOME sa nezobrazuje ikona Apple CarPlay.

  • Váš iPhone nie je kompatibilný s Apple CarPlay.
    • Prečítajte si príručku dodanú s telefónom iPhone, alebo navštívte webovú lokalitu Apple CarPlay.
  • Odpojte iPhone od portu USB a potom ho skúste znova pripojiť.
  • Apple CarPlay nemusí byť dostupné vo vašej krajine alebo oblasti.
  • Presvedčte sa, že používate certifikovaný kábel Lightning na prepojenie vášho iPhone a zariadenia.