Je prepálená poistka. / Jednotka vytvára hluk po stlačení polohy zapaľovania.

  • Vodiče napájania nie sú správne zapojené ku konektoru napájania príslušenstva vozidla.