Naladenie kanála zo zoznamu kanálov alebo zoznamu kategórií

  1. Ťuknite na možnosť (zoznam) na obrazovke rádia SiriusXM.

    Zobrazí sa zoznam kategórií.
  2. Ťuknite na požadovanú kategóriu.
    Na naladenie zo zoznamu kanálov ťuknite na možnosť [All Channels].
  3. Ťuknite na požadovaný kanál.