Prijatie hovoru

  1. Po prijatí hovoru ťuknite na možnosť (volať).
    Začne sa telefónny hovor.

Poznámka

  • Vyzváňanie a hlas volajúceho budú znieť z predných reproduktorov. Ak chcete vybrať reproduktory na handsfree telefonovanie, stlačte tlačidlo HOME, potom ťuknite na možnosť [Settings] a stlačte [Phone Call Sound] v ponuke [Sound].

Zamietnutie/ukončenie hovoru

Ťuknite na možnosť (ukončenie hovoru).