Kanál pre dospelých nie je zablokovaný napriek tomu, že došlo k aktivácii nastavenia rodičovskej kontroly.

  • Ak naladíte kanál pre dospelých, zobrazí sa výzva na zadanie kódu. Po zadaní kódu odblokujete rodičovskú kontrolu pre všetky kanály, kým zariadenie nevypnete, alebo rodičovskú kontrolu znovu neaktivujete.
    • Znova nastavte [Parental Control] na [Locked] v možnosti SXM ().