Android Auto™

Android Auto predĺži platformu Android do vozidla spôsobom, ktorý je určený na ovládanie počas jazdy.

Poznámky o používaní Android Auto

 • Skontrolujte webovú lokalitu Android Auto, kde nájdete podporované verzie OS. Pred použitím vykonajte aktualizáciu na najnovšiu verziu OS.
 • Váš telefón Android musí podporovať Android Auto.
 • Aplikáciu Android Auto si stiahnite z Google Play.
 • Podrobnosti o Android Auto nájdete v príručke dodanej s telefónom Android, prípadne navštívte webovú lokalitu Android Auto.
 • Keďže sa využíva GPS na vašom telefóne Android, umiestnite telefón Android na miesto, kde bude môcť jednoducho chytiť signál GPS.
 • Android Auto nemusí byť dostupné vo vašej krajine alebo oblasti.
 1. Pripojte telefón Android k portu USB.
  Ak chcete pripojiť telefón Android, použite príslušný prepojovací kábel (nedodáva sa).
 2. Stlačte možnosť HOME, potom ťuknite na ikonu Android Auto.
  Rozhranie Android Auto sa na displeji zariadenia zobrazí na celej obrazovke. Ťuknutím ovládajte aplikácie.