Používanie zadnej kamery

  • Pred použitím zadnej kamery (nedodáva sa) je potrebné ju nainštalovať.
  • Obraz zo zadnej kamery pripojenej ku konektoru CAMERA IN sa zobrazuje v nasledujúcich situáciách:
    • Rozsvieti sa cúvacie svetlo vozidla (alebo posuniete radiacu páku do polohy R (spiatočka)).
    • Stlačíte tlačidlo HOME a potom ťuknete na možnosť [Rear Camera].

Obrázok znázorňujúci zadnú kameru jednotky