Zariadeniu USB trvá prehrávanie dlhšie.

  • Zariadenie USB obsahuje veľký súbor alebo súbory v komplikovanej štruktúre priečinkov.