SiriusXM Connect Vehicle Tuner (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC))

Channel Locked Please Enter the Lock Code
 • Požadovaný kanál blokuje funkcia rádia s názvom Parental Control. Prečítajte si časť „Nastavenie rodičovskej kontroly“, kde nájdete ďalšie informácie o funkcii Parental Control a spôsobe prístupu k blokovaným kanálom.
Channel Not Available
 • Požadovaný kanál nie je platným kanálom služby SiriusXM, alebo kanál, ktorý ste počúvali, už nie je dostupný.
 • Toto hlásenie sa tiež môže krátko zobrazovať pri prvom pripojení k novému zariadeniu SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
  Informácie o obsahu kanálov nájdete na stránke www.siriusxm.com pre USA alebo www.siriusxm.ca pre Kanadu SiriusXM.
Channel Not Subscribed Call SiriusXM to Subscribe
 • Požadovaný kanál nie je zahrnutý vo vašom predplatenom balíku služieb SiriusXM, alebo kanál, ktorý ste počúvali, už nie je zahrnutý vo vašom predplatenom balíku služieb SiriusXM.
  Ak máte otázky týkajúce sa vášho predplateného balíka, alebo ak si chcete predplatiť tento kanál, kontaktujte spoločnosť SiriusXM.
  V USA si môžete službu aktivovať online alebo telefonicky na oddelení starostlivosti o poslucháčov SiriusXM:
  • navštívte stránku www.siriusxm.com/activatenow
  • zatelefonujte na oddelenie starostlivosti o poslucháčov SiriusXM na čísle 1-866-635-2349
  Ak si chcete službu objednať v Kanade:
  • navštívte stránku www.siriusxm.ca/activate
  • zatelefonujte na oddelenie starostlivosti o zákazníkov SiriusXM na čísle 1-888-539-7474
Check Antenna
 • Rádio zistilo chybu antény SiriusXM.
 • Kábel antény sa odpojil alebo poškodil.
  • Skontrolujte, či je kábel antény pripojený do zariadenia SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
  • Skontrolujte kábel antény, či nie je poškodený alebo zalomený.
  • V prípade, že je kábel antény poškodený, vymeňte ho. Produkty SiriusXM sú dostupné u vášho predajcu audio zariadení do auta alebo online na adrese
   https://shop.siriusxm.com/all-parts/
Check Tuner
 • Rádio má problémy pri komunikácii so zariadením SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
 • Tuner je odpojený alebo poškodený.
  • Skontrolujte, či je kábel zo zariadenia SiriusXM Connect Vehicle Tuner pevne pripojený do rádia.
Incorrect Pass Code entered
 • Nesprávne zadaný kód.
  • Skontrolujte, že ste kód zadali správne.
  • Ak ste zabudli kód, aktivujte funkciu [SXM Reset] v ponuke [General].
   Aktivovaním funkcie [SXM Reset] sa vynulujú všetky nastavenia SiriusXM a uložený obsah v zariadení SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
No Signal
 • Zariadenie SiriusXM Connect Vehicle Tuner má problémy s príjmom satelitného signálu SiriusXM.
  • Skontrolujte, či je vozidlo vo vonkajšom prostredí a má voľný výhľad na oblohu.
  • Skontrolujte, či je magnetická anténa SiriusXM pripevnená na kovovom povrchu z vonkajšej strany vozidla.
  • Presuňte anténu SiriusXM na miesto mimo prípadných prekážok.
  • Skontrolujte kábel antény, či nie je poškodený alebo zalomený.
  • Ďalšie informácie o inštalácii antény nájdete v inštalačnej príručke k zariadeniu SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
  • V prípade, že je kábel antény poškodený, vymeňte ho. Produkty SiriusXM sú dostupné u vášho predajcu audio zariadení do auta alebo online na adrese
   https://shop.siriusxm.com/all-parts/
Subscription Updated Press Enter to Continue
 • Rádio zistilo zmenu stavu vášho predplatného služieb SiriusXM.
  • Stlačením tlačidla Enter hlásenie zrušte.
   Ak máte otázky týkajúce sa vášho predplatného, kontaktujte spoločnosť SiriusXM.
   V USA si môžete službu aktivovať online alebo telefonicky na oddelení starostlivosti o poslucháčov SiriusXM:
   navštívte stránku www.siriusxm.com/activatenow
   zatelefonujte na oddelenie starostlivosti o poslucháčov SiriusXM na čísle 1-866-635-2349
   Ak si chcete službu objednať v Kanade:
   navštívte stránku www.siriusxm.ca/activate
   Zatelefonujte na oddelenie starostlivosti o zákazníkov SiriusXM na čísle 1-888-539-7474