Zvukové súbory sa nedajú prehrávať.

  • Zariadenia USB naformátované použitím systémov súborov okrem FAT12, FAT16, FAT32 alebo exFAT nie sú podporované.*

*Toto zariadenie podporuje FAT12, FAT16, FAT32 a exFAT, no niektoré zariadenia USB ich všetky nemusia podporovať. Podrobnosti nájdete v návode na používanie jednotlivých zariadení USB, alebo kontaktujte ich výrobcu.